2011 Demolició de Nau Industrial a Cas Capità (Palma)

2011 Demolició de Nau Industrial a Cas Capità (Palma)