2013 Demolició i Excavació C/Mallorca,44 (Campos)

2013 Demolició i Excavació C/Mallorca,44 (Campos)