Empresa

Tomeu Barceló S.A. és una empresa familiar especialitzada en demolicions i moviments de terres que va ser fundada l’any 1982 per la família Barceló-Bonet sota la direcció de Bartolomé Barceló Barceló, qui ja arrossegava molts d’anys d’experiència prèvia en el sector. A partir de l’any 2011 s’incorpora formalment la segona generació a la gestió de l’empresa, si bé ja venien desenvolupant tasques especifiques des de feia temps.

La seu social de Tomeu Barceló S.A. es troba al carrer Eivissa núm. 16 de Campos (Mallorca), però l’àmbit de treball es reparteix per totes les Illes Balears, si bé la majoria es duen a terme a l’illa de Mallorca

Des de els inicis, la nostra filosofia ha estat «una feina ben feta es la millor publicitat», per això al llarg de mes de 30 anys, les nostres prioritats s’han concentrat en aconseguir la màxima professionalitat i eficiència tècnica, amb una plantilla altament especialitzada i un ventall de maquinaria que mos permeti dur a terme qualsevol tasque d’enderrocs, excavacions, rebliments i subministrament d’àrids.

Obres EmblemàtiquesCorteIngles

Algunes de les demolicions completes fetes per la nostra empresa són la demolició de totes les edificacions pre-existents a on avui trobam el gran magatzem «El Corte Inglés»  de les Avingudes, l’hotel Cala Figuera de Cala Figuera (Santanyí) o el cine «Fantasio» de Sóller.

CaSesNines-PetitEnderrocs manuals en rehabilitació d’edificis, tenim el Palau de Can Alomar al passeig des Born de Palma, o l’edifici «Portella 10» al carrer del mateix nom i també a Palma.

Si xerram d’excavacions, tornam a «El Corte Inglés» de Palma, fins ara l’excavació mes profunda realitzada a la capital balear i que es va fer a un ritme de 2.000 metros cúbics diaris. Un altre va esser al polígon de Son Fuster a on es troba la seu central del banc «BMN Sa Nostra» a on el ritme de feina era de 2.500 metros cúbics diaris. I també l’excavació del centre d’oci de l’Ocimax.